Logopediepraktijk Voorhout

Wanneer logopedie?


Wanneer er sprake is van één of meerdere aspecten die hieronder zijn beschreven kunt u contact opnemen met onze praktijk

Spraak
• het niet of niet goed uitspreken van klanken
• moeite met de vorming van bepaalde klanken.
• slissen
• onduidelijk spreken
• binnensmonds spreken
• open en gesloten neusspraak
• schisis
• te snel spreektempo

Taal
• niet of nauwelijks spreken
• vertraagde/ afwijkende taalontwikkeling
• niet op gang komen van de taalontwikkeling
• onvoldoende taalbegrip en/of taalgebruik
• beperkte woordenschat
• moeite met zinsbouw/vertellen van verhalen
• moeite met verwoorden van gedachten/belevenissen

Adem en stem
• onvoldoende adembeheersing
• heesheid of stemklachten door verkeerd stemgebruik
• heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen
• hyperventileren

Afwijkend mondgedrag
• Afwijkend mondgedrag
• open mondgedrag
• mond-ademen
• kauwproblemen
• duimzuigen/vingerzuigen
• afwijkend slikpatroon

Eten en drinken
• eet en drinkproblemen bij baby’s/(jonge) kinderen
• slikproblemen

Neurologische stoornissen
• Spraak- en taalproblemen ten gevolge van hersenbeschadiging: Afasie, Dysartrie, ziekte van Parkinson, MS, ALS, MSA)
• Dysfagie (slikproblemen na een beroerte, Parkinson, MS, ALS, MSA)

Auditieve vaardigheden/Horen
• gehoorproblemen
• verminderde klankwaarneming
• zwakke auditieve vaardigheden

Overig
• Syndroom van Down
• Sensorische informatieverwerking http://www.nssi.nl/photo photo photo photo